اخبار و رویدادها برخی از جدیدترین اخبار و وریدادها شرکت برکت جوین
محصولات باغی
محصولات باغی
محصولات باغی
محصولات باغی

انگوررد گلوب :
منشا : آمریکا
مقاومتها : در برابر ترک خوردگی مقاومت دارد
مشخصات : میان رس - دانه دار و دارای حبه های بسیار درشت
توصیه کشت : مناسب برای زمینهایی که حاصلخیزی خوبی دارند - دارای نیاز آبی 5-7 هزار متر مکعب در هکتار
انگور آتوم رویال :
منشا : کالیفرنیا
هیبرید : Autumn Black x C74-11
مقاومتها : مقاوم به خشکی , آفات , بیماریهای پیوند , انگل و نماتد خاک
مشخصات : دیر رس , دارای حبه های بزرگ , بی دانه و سیاه رنگ
توصیه کشت : مناسب برای زمینهای با بافت سبک و حاصلخیز
انگور آتوم کینگ :
منشا : آمریکا
هیبرید : Agadia * blackrose
مقاومتها : مقاوم به خشکی , آفات , بیماری های پیوند
مشخصات : بی دانه و دارای حبه بزرگ و سبز رنگ
توصیه کشت : مناسب برای خاکهای لوم شنی با ابیاری قطره ای
انگور کریمسون :
منشا : آمریکا
مشخصات : دیرس , دارای حبه های بزرگ و بی دانه , ماندگاری بالا در سرد خانه
توصیه کشت : مناسب برای زمینهای دارای زهکشی خوب و حاصلخیز